Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”

KATALOGA UZBŪVE

Digitālais katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” pamatā balstīts uz visos četros uzziņu krājumos “Trimdas arhīvi atgriežas” apkopoto informāciju par Latvijā nonākušajām vērtībām. Papildus tiek pievienotas ziņas par dokumentiem, kas uz Latviju atceļojuši pēc pēdējā uzziņu krājuma izdošanas 2009. gadā.

Sekojot līdz šim publicēto uzziņu krājumu tradīcijai, ziņas par katru materiālu grupu (fondu) uzrādītas, ievērojot zināmu aprakstu standartu, tomēr pieļautas atkāpes, ko nosaka materiālu dažādība un katras iestādes tradīcijas un specifika dokumentu uzskaitē un fondēšanā. Vienveidība nav ievērota arī fonda nosaukumu struktūrā, jo respektēts katras iestādes piešķirtais nosaukums. Par publicēšanai katalogā iesniegto ziņu formu un datu precizitāti atbild materiālu turētāji.
Par visiem dokumentiem katalogā sniegtas sekojošas ziņas:
1) materiālu grupas (fonda) nosaukums;
2) īss apraksts (glabājamo vienību skaits, inventāra (fonda) numurs, īss raksturojums un datējums, iegūšanas avots un gads u.tml.);
3) iestāde, kurā dokumenti glabājas;
4) norāde uz uzziņu krājumu, kurā ziņas sākotnēji publicētas.

Katalogā dokumentu grupas (fondi) meklējami divos atšķirīgos veidos. Izmantojot sadaļu “Meklēšana”, dokumenti atrodami pēc atslēgas vārdiem. Savukārt sadaļa “Katalogs”, sekojot līdz šim publicēto uzziņu krājumu tradīcijai, sagrupēta, vienuviet koncentrējot informāciju par dokumentiem, kas glabājas dažādās Latvijas krātuvēs – arhīvos, bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos. Katras iedaļas robežās iestādes kārtotas pēc alfabēta – pēc to pašreizējā nosaukuma pirmā burta – un rezultāti tiek parādīti no jaunākajiem ieguvumiem augšā līdz senākajiem apakšā.