Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”

MEKLĒŠANA

Lai sameklētu nepieciešamo informāciju, jāievada paša izvēlēts atslēgas vārds jebkurā no četrām sadaļām, un tiks saņemts grupēts dokumentu fondu (materiālu grupu) saraksts. Informācijas meklēšana notiek visu sadaļu (arhīvi, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji) ietvaros un rezultāti tiek parādīti sakārtoti hronoloģiski no jaunākajiem uz senāk saņemtajiem dokumentu fondiem.

Fonda nosaukums
Personu dokumentu fondu (materiālu grupu, kolekciju) nosaukumos pamatā ir iekļautas šādas norādes: vārds, uzvārds, profesija, dzīves dati, mītnes valsts.
Organizāciju dokumentu fondu (materiālu grupu, kolekciju) nosaukumos ir norādīta darbības joma un mītnes valsts.

Fonda apraksts
Fonda (materiālu grupas, kolekcijas) aprakstā sniegta informācija par glabājamo vienību skaitu, fonda (inventāra) numuru, datējumu un dokumentu veidiem (personas dokumenti, manuskripti, sarakste, fotogrāfijas, video un audio ieraksti, radošā darba dokumenti u.tml.), var būt minēti arī saistīto personu uzvārdi, organizāciju vai valstu nosaukumi.

Dāvinātājs
Par dāvinātāju pamatā sniegtas sekojošas ziņas: vārds, uzvārds, mītnes valsts un dāvinājuma laiks.

Dokumentu glabāšanās vieta
Šeit norādītas ziņas par iestādi, kas glabā dokumentus: akadēmija, arhīvs, bibliotēka, centrs, ģimnāzija, koledža, muzejs, skola u.tml. Visām iestādēm norādīts to pašreizējais nosaukums, tomēr dokumentus iespējams atrast arī pēc iestāžu vēsturiskajiem nosaukumiem dāvinājuma saņemšanas laikā.