Veidotāji

LNA Latvijas Valsts arhīvs:
Inese Kalniņa, dokumentu atlase, teksti
Agnija Lesničenoka, dokumentu atlase, teksti
Ainars Mazvērsītis, WEB izstrāde

Laura Brencāne, datu ievade datubāzēs
Kristīne Mateja, datu ievade datubāzēs
Mārtiņs Marsons, datu ievade datubāzēs
Everita Tamme, datu ievade datubāzēs