Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”

Paskaidrojums par kataloga aplūkošanu

Digitālais uzziņu krājums apkopo informāciju par Latvijā nonākušo trimdas dokumentu glabāšanas vietām, kas ir būtiski latviešu trimdas dokumentācijas pilnīguma apzināšanai.

Digitālā krājuma kārtošanas principi ir saglabāti kā iespiestajos. Iestādes sagrupētas četrās iedaļās alfabētiskā kārtībā – arhīvi, bibliotēkas, izglītības iestādes un muzeji. Ievērojot katras iestādes specifiku, krājumā sniegtas ziņas par trimdas latviešu personīgo un sabiedrisko organizāciju arhīviem, dokumentu un grāmatu kolekcijām, atsevišķiem dokumentiem un muzeja eksponātiem. Par datu precizitāti atbild to iesniedzēji.

- fonda uzskaites saraksts

- dokumenti, fotogrāfijas

- video, audio dokumenti