Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā vairākas virtuālās izstādes, kas atspoguļo un popularizē arhīva kolekcijas, gan dažādus nozīmīgus notikumus saistībā ar diasporu, izmantojot tīmekļa iespējas parādīt dokumentus, fotogrāfijas un pat nelielus video par attiecīgajām tēmām.

"Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 - 1951" - veidota sadarbībā ar Baltijas valstu atmiņu institūcijām par pārvietoto personu bēgļu nometņu veidošanu Vācijā, ikdienu un svētkiem, dažādu organizāciju dibināšanu. Virtuālā izstāde ir latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā.

"Latvieši Lielbritānijā" - veidota sadarbībā ar Latviešu Nacionālo padomi Lielbritānijā par latviešu dzīvi Lielbritānijā pārsvarā pēc Otrā pasaules kara. Virtuālajā izstādē apskatītas tēmas gan par iemesliem, kādēļ nācies ieceļot no pārvietoto personu bēgļu nometnēm Vācijā, kāda ir bijusi sabiedriskā un kultūras dzīve, sabiedrisko organizāciju darbība, politiskās aktivitātes u.c. Zināmā mērā šo izstādi var uzskatīt par turpinājumu “Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 – 1951".

"Baltijas brīvības un miera kuģa brauciens Baltijas jūrā" ir atskats uz vēsturisku notikumu 1985. gadā, kad kuģa "Baltic Star" brauciens pa Baltijas jūras neitrāliem ūdeņiem tuvu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas krastiem bija pasaules publicitāti piesaistošs notikums un atkal aktualizēja Baltijas valstu likteni.

"Latviešu Dziesmu svētki pasaulē" veidota, lai parādītu diasporas latviešu kopienu centienus un spējas saglabāt kultūru ārpus Latvijas, sākot jau ar bēgļu nometņu laikiem Vācijā - latviešu dziesmu dienas, vēlākajos gados, izceļojot uz citām mītnes zemēm gan Eiropā, gan ASV, Kanādā un Austrālijā, rīkojot dziesmu dienas, dziesmu svētku vai kultūras dienas. Izstāde veidota latviešu un angļu valodā.

"Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā" veidota no Latvijas Nacionālajā arhīvā glabātajām dokumentārajām liecībam un veltīta Eslingenas Dziesmu svētku 65 gadu atcerei.

"BATUN - par Baltijas tautu brīvību un neatkarību" - virtuālā izstāde latviešu un angļu valodā par Latvijas Nacionālā arhīvā glabāto unikālo BATUN arhīvu un diasporas centieniem panākt Baltijas valstu atjaunošanu un cilvēktiesību ievērošanu.