Par vietni

Šajā vietnē esam publicējuši digitālu informāciju saistītu ar diasporas vēsturisko mantojumu. Ērtākam pārskatam šī informācija izvietota trijās lielās sadaļās: Diasporas dokumenti arhīvos, Latvijas Nacionālā arhīva (https://www.arhivi.gov.lv/lv) veidotās datubāzes un Latvijas Nacionālā arhīva veidotās izstādes. Katra sadaļa ietver tematiskas apakšsadaļas, kurā jau daudz sīkāk un pamatīgāk var iepazīties gan ar Latvijas Nacionālajā arhīvā gadu gaitā veidotajām izstādēm, datubāzēm, krājumā esošajiem diasporas fondiem, kā arī citās Latvijas un ārzemju krātuvēs glabātās diasporas kolekcijas.

Vietnes veidotāji ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva speciālisti.

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas.

1. Iepriekšējais 4. Pārvietošana
2. Automātiskais režīms 5. Palielināt oriģinālā izmērā
3. Nākošais 6. Slēgt

Vietnē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot informāciju, lūdzam atsaukties uz šo vietni un avotu.

Lūdzam sniegt atgriezenisko saikni, komentārus, ieteikumus, aizrādījumus, atsauksmes u.c., rakstot epastu:: lva@arhivi.gov.lv

Izsakām sirsnīgu paldies visiem, kuri palīdzēja šīs vietnes tapšanā un aicinām atbalstīt atmiņu glabātāju krātuves ar vēsturisku materiālu papildinājumiem!

Vietne ir izstrādes stadijā un tajā iekļautās datu bāzes tiek pastāvīgi papildinātas un koriģētas!

 

© Latvijas Nacionālais arhīvs, 2009-2022.