Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”

 

Otrā pasaules kara rezultātā rietumvalstīs izveidojās latviešu trimda, kas vairākus gadu desmitus uzturēja pārliecību par neatkarīgas Latvijas atjaunošanu un nepieciešamību šī mērķa sasniegšanai saglabāt un attīstīt latviešu kultūru svešumā. Latvijas vēstures neatņemama sastāvdaļa ir arī trimdā radītās vērtības.

Digitālais katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” koncentrētā veidā dod priekšstatu par vēstures, kultūras un mākslas vērtībām, ko radījuši ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši un kas pēc neatkarības atjaunošanas nodotas glabāšanā Latvijas arhīvos, muzejos, bibliotēkās un izglītības iestādēs.

Pirmais mēģinājums apvienot vienotā uzziņu krājumā visu informāciju par Latvijas kultūras vērtību krātuvēs saņemtajām trimdā radītajām vērtībām notika 1995. gada nogalē, kad tika izveidota speciālistu darba grupa, kura strādāja pie konferences, izstādes un uzziņu krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas”. Pirmais uzziņu krājums iznāca 1996. gadā un sniedza informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām, grāmatām un mākslas darbiem, kuri saņemti no trimdas latviešiem Latvijas arhīvos, bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos, un kalpoja arī kā nopietna ierosme trimdas dokumentācijas pilnīguma apzināšanai. Otrais uzziņu krājums iznāca 2000. gadā un, analizējot tajā apkopotos datus, varēja jau vērot tendenci, ka trimdas kultūras vēsturiskais vērtību mantojums sācis koncentrēties atsevišķās Latvijas kultūras iestādēs. Trešais uzziņu krājums iznāca 2004. gadā un iezīmēja tradīciju sniegt jaunāko informāciju par pēdējo četru gadu laikā saņemtiem sūtījumiem, savukārt 2009. gadā iznākušais ceturtais uzziņu krājums bija iesākto tradīciju turpinājums.

Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” pamatā balstīts uz visos četros uzziņu krājumos apkopoto informāciju par Latvijā nonākušajām vērtībām. Tomēr tas nav pabeigts process, jo katalogā iekļauta informācija par Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām pēdējos desmit gados nodotajām vērtībām un laika gaitā tiks apkopotas ziņas arī par pasaules latviešu radītajām vērtībām, kas kopš pēdējā uzziņu krājuma izdošanas nonākušas dažādās Latvijas kultūras vērtību krātuvēs.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs ir pateicīgs visiem, kas piedalījušies uzziņu krājumu “Trimdas arhīvi atgriežas” un digitālā kataloga “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” veidošanā un atbalsta centienus saglabāt arī ārpus Latvijas radītās un saglabātās kultūras vērtības.

Artis Freimanis,
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors