Par izstādi

Izmantotie avoti

LNA Latvijas Valsts arhīvs

LNA LVA F. 2176, 2-v – Šilde Ādolfs (1907-1990), jurists, vēsturnieks, (Vācija) / privātarhīvs, Latvijas Sarkanā krusta dokumenti.

LNA LVA F. 2250 – Trimdas latviešu dokumenti.

LNA LVA F. 2552 – Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija).

LNA LVA F. 2263 – Zariņš Kārlis (1879-1963), Latvijas sūtnis Lielbritānijā, ārkārtējo pilnvaru nesējs, Zariņa Marie Anna (1927-2004), sabiedriskā darbiniece (Lielbritānija).

LNA LVA F. 2229 – Zvirbule (Vidnere) Zigrīda (dz.1926), kultūras un sabiedriskā darbiniece, (ASV).

LNA LVA F. 2040 – Balodis Osvalds (1924-2005), sabiedriskais darbinieks, (Vācija).

LNA LVA F. 2322 – Bērziņš Alfrēds Jānis (1920-2011), sabiedriskais darbinieks, Daugavas Vanagu organizācijas ģenerālsekretārs, (Vācija).

LNA LVA F. 2303 – Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs (Lielbritānija).

LNA Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs

Video – LNA_KFFDA_F194_1_1021 (“Ostland Woche” Nr. 87/647 – Latvieši stājas leģionā), LNA_KFFDA_F194_1_976 (“Ostland Woche” Nr. 38 – Latviešu izpalīgu ierašanās nometnē. Ietērpšana formas tērpos), LNA_KFFDA_F194_1_981 (“Ostland Woche” Nr. 41 – Latviešu leģionāri nodod zvērestu Liepājā), LNA_KFFDA_F29_1_46 (Fragments ar Daugavas Vanagu organizāciju), LNA_KFFDA_F194_1_1342 (Jaunatne, Tēvija sauc!) LNA_KFFDA_F203_1_5331 (Baltiešu izdošana 1946. gadā).

Fotogrāfijas – F181_1_106P, F44_2_190D, F44_2_1125D, F44_2_1352D, F44_3_1473N, F44_3_1475N, F44_3_1477N, F44_3_2388N,

Latvijas Okupācijas muzeja krājums:

Video – OMF 2300/618,619 (Intervija ar Oļģertu Ābramu), OMF 2300/2186, 2187 (Intervija ar Albertu Imantu Bērziņu), OMF 2300/596 (Intervija ar Vili Cīpuru), OMF 2300/1490, 14901 (Intervija ar Jāni Šmitu), OMF 2300/1798-1802 (Intervija ar Edgaru Retiku).

Latvijas Kara muzeja krājums:

Fotogrāfijas – LKM 5-9580-734-FT, LKM 5-1923-FT/p, LKM 5-758-FT/p, LKM 5-13305-1308-FT, LKM 5-20295-1763-FT, LKM 5-11818-1089-FT, LKM 5-31568-1950-FT, LKM 5-479-FT/p (2), LKM 5-478-FT/p, LKM 5-64838, LKM 5-267-FT/p, LKM 5-298-FT/p, LKM 5-272-FT/p (1-2), LKM 5-266-FT/p, LKM 5-282-FT/p (1), LKM 5-304-FT/p, LKM 5-292-FT/p, LKM 5-279-FT/p (9), LKM 5-278-FT/p (1-2), LKM 5-479-FT/p (3), LKM 5-27543-357-MA, LKM 5-27526-340-MA, LKM 5-27535-349-MA, LKM 5-27548-362-MA, LKM 5-9350 (4)-684-FT, LKM 5-9346 (1)-680-FT, LKM 5-37469-1988-FT, LKM 5-37470-1989-FT, LKM 5-37473-1992-FT, LKM 5-6805-560-FT, LKM 5-9363-697-FT, LKM 5-11116-934-FT.

Izstādes veidotāji

Agnija Lesničenoka, LNA Latvijas Valsts arhīvs – dokumentu atlase, teksti, WEB izstrāde, dizains.

Toms Tālbergs, LNA Latvijas Valsts arhīvs – dokumentu atlase.

Ilze Antēna, Latvijas Nacionālais arhīvs – tekstu rediģēšana.

Ainars Mazvērsītis, LNA Latvijas Valsts arhīvs – WEB nodrošinājums.