Par izstādi

Izmantotie avoti

LNA Latvijas Valsts arhīvs

LNA LVA F. 1996 – Zīverte Alise (1911 – 2005), fotogrāfe, Zīverts Manfreds (dz.1925), fotogrāfs, (ASV)/ģimenes fonds

LNA LVA F. 2676 – Upeniece Ēvī (dz. 1925), tēlniece

LNA Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs

LVA_F1996_1v_112P_1_25fps, LVA_F1996_1v_130P1_1_25fps, LVA_F1996_1v_neaprakstits_25fps, LVA_F1996_1v_107P1_1_25fps, LVA_F1996_1v_109P1_1_25fps, LVA_F1996_1v_110P1_1_25fps.

Latvijas Sporta muzeja krājums

Izstādi veidoja

Agnija Lesničenoka, LNA Latvijas Valsts arhīvs – dokumentu atlase, teksti, WEB izstrāde, dizains.

Ainars Mazvērsītis, LNA Latvijas Valsts arhīvs – WEB nodrošinājums.

Ilze Antēna, Latvijas Nacionālais arhīvs – tekstu rediģēšana.