Avoti

LNA Latvijas Valsts arhīvs:
LNA LVA 1638. fonds: "Ņefedova Ināra (dz.1930), mākslas zinātniece".
LNA LVA 2263. fonds: "Zariņš Kārlis (1879-1963), Latvijas sūtnis Lielbritānijā, ārkārtējo pilnvaru nesējs, Zariņa Marie Anna (1927-2004), sabiedriskā darbiniece (Lielbritānija)".
LNA LVA 2291. fonds: "Kursietis Fricis (1911- 2003), Daugavas Vanagu Centrālās valdes loceklis, (Lielbritānija) ".
LNA LVA 2552. fonds: "Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija)".
LNA LVA 2560. fonds: "Latviešu māja "Almēlija” (Lielbritānija)".

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs:
LNA LVKFFDA 79. fonds: "Lielbritānijas latviešu dokumentācijas centra dokumentu kolekcija"

LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīvs:
LNA LVVA, 293. f. "Latvijas sūtniecība Vašingtonā", 3. apr., 30. l.
LNA LVVA, 554. f. "Kurzemes hercogu arhīvs", 1. apr., 88. l.
LNA LVVA, 673. f. "Rīgas maģistrāta Ārējais arhīvs", 1. apr., 1429. l.
LNA LVVA, 1313. f. "Ārlietu ministrija", 1. apr., 156. l.
LNA LVVA, 2241. f. "Latviešu britu biedrība", 1. apr., 2. l.
LNA LVVA, 2570. f. "Ārlietu ministrijas Administratīvais departaments un Līgumu departaments", 3. apr., 1126. l.
LNA LVVA, 2570. f. "Ārlietu ministrijas Administratīvais departaments un Līgumu departaments", 3. apr., 1148. l.
LNA LVVA, 3234. f. "Iekšlietu ministrijas Administratīvais departaments", 33. apr., 36971. l.
LNA LVVA, 5561. f. "Pergamenta un papīra dokumenti", 2. apr., 158. l.
LNA LVVA, 7175. f. "Rīgas Politehniskais institūts", 1. apr., 1847. l.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas arhīva dokumenti.

Latvijas Okupācijas muzejs
Video Nr. 42., 43., 47., 67., 85., 91.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājums.

Latvijas Sporta muzejs:
LSM 11.076, LSM 19.151, LSM 19.345, LSM 19.373, LSM 20.811, LSM 3124 LSM 3127, LSM 3136