Latviešu mākslinieku un daiļamatnieku kopa

Latviešu trimdinieki, kas no Vācijas nometnēm ieceļoja Anglijā, 1949. gada 19. martā Lesterā nodibināja Lielbritānijas Latviešu mākslinieku un daiļamatnieku kopu (LMDK). 1949. gada 22. oktobrī pieņemtajos LMDK statūtos tika norādīti kopas mērķi:

  • Esot svešumā pēc labākās apziņas dzīvas uzturēt, izkopt un padziļināt latviešu tēlotājas un lietišķās mākslas tradīcijas.
  • Popularizēt latviešu mākslu citās tautās.
  • Sasaistīt Anglijā esošos latviešu māksliniekus un daiļamatniekus vienā (vienprātīgā) darba spējīgā vienībā.
  • Nodibināt (starp tiem) māksliniecisko sadarbību un rast savstarpējas mākslinieciskās konsultācijas iespējas, kā arī iespējas izpalīdzēties garīgi un materiāli, kur latviešu mākslas intereses to prasa.
  • Uzturēt interesi par latviešu nacionālo mākslu trimdas saimē, ierosināt un kopt to jaunatnē.

Par LMDK priekšnieku ievēlēja Imantu Laugali. Ar dažu gadu pārtraukumu viņš to vadīja līdz 2005. gadam, kad kopa izbeidza darbību. Savas pastāvēšanas laikā LMDK izvērsa ļoti aktīvu darbību: reizi gadā sasauca pilnsapulci, regulāri rīkoja jauno darbu izstādes kultūras un dziesmu dienu ietvaros, piedalījās dažādos tirdziņos un loterijās, lai iegūtu līdzekļus. Daiļamatniecības darbu pārdošanai nodibināja “Daiļapgādu”. Pirmo salonu iekārtoja Līdsā, tomēr tam nebija ilgs mūžs, jo trūka labu darbu, ko piedāvāt.

Anglijas mākslinieku un daiļamatnieku kopas vadītājs Imants Laugalis (1922-2016)

Lai saliedētu Anglijā izkliedētos māksliniekus, kopas ietvaros nodibināja Dāmu komiteju, kuras biedrēm galvenais uzdevums bija saglabāt latviskās dzīves ziņu, veidot latvisku mājas kultūru, strādāt dažādus rokdarbus, rīkot kursus un apmācības. Kopa aktīvi sadarbojās ar Daugavas Vanagu fondu. Vanagu dienās kopa piedalījās ar savu darbu izstādēm. Dziesmu dienu laikā labāko un pareizāko tautas tērpu un tautas deju kopu apbalvošanai LMDK dalībnieki ziedoja savus darinājumus balvu fondam. 1974. gada 8.‒9. jūnijā kopa, atzīmējot 25 gadu darbības jubileju, Korbijā sarīkoja plašu izstādi un jaundarbu metu sacensību.

2005. gada 29. oktobrī kopas pilnsapulcē pieņēma lēmumu par LMDK darbības izbeigšanu. Kopas darbības laikā uzkrātos naudas līdzekļus ziedoja Vītola fondam Latvijā, Okupācijas muzejam Rīgā un kādai lauku skolai Rēzeknes rajonā.

Par daiļamatniecību un tēlotājmākslu virtizstādē ir atsevišķas sadaļas.Anglijas mākslinieku un daiļamatnieku kopas 20 gadu jubilejas svinīgais pasākums Korbijā. 1969. gada maijā. LNA LVKFFDA 79. fonds.

Anglijas mākslinieku un daiļamatnieku kopas 20 gadu jubilejas izstāde Korbijā. 1969. gada maijā. LNA LVKFFDA 79. fonds.