Sports

Anglija bija pirmā valsts, kas pēc II pasaules kara beigām uzņēma latviešu bēgļus. 40. gadu beigās ieradās ap 16 000 latviešu. Viņu vidū bija daudzi Latvijas brīvvalsts laikā pazīstami sportisti, kas no darba brīvajā laikā atsāka sporta nodarbības. Spēlēja basketbolu, volejbolu, galda tenisu, nodarbojās ar vieglatlētikas disciplīnām. Viens no izcilākajiem tā laika sportistiem bija šķēpmetējs Jānis Stendzenieks, viņš ieradās Anglijā cerībā, ka varēs piedalīties 1948. gada olimpiskajās spēlēs Londonā. Diemžēl, viņš bija tikai “Latvian DP”, tāpēc olimpiādē piedalīties nevarēja, lai gan jau bija ieguvis Lielbritānijas meistara titulu.

1947. gadā sportistu skaits jau bija pietiekami liels, un sāka veidoties sporta kopas. To nosaukumiem izvēlējās latviskus vietvārdus vai vēsturisku notikumu apzīmējumus. Gandrīz vienlaikus nodibinājās sporta kopa Tālava, Londonas Latviešu sporta klubs (LLSK), Birdingburijas Auseklis, Bitesvellas Imanta, Linkolnas Cerība, Koventrijas Tērvete, Bradfordas Trimda, Lesteras Banga u.c. 1947. gada septembrī pie LBL izveidoja sporta daļu, lai koordinētu un vadītu latviešu sporta dzīvi nometnēs, kā arī lai palīdzētu latviešu sportistiem iekļauties Anglijas sporta dzīvē. Pie 1947. g. nodibinātā DVF izveidojās sporta kopa un Londonas basketbola komanda, kas guva lielus panākumus Anglijas mērogā. 1948. gadā Bitesvelā sarīkoja pirmās Latviešu meistarsacīkstes. Piedalījās 150 dalībnieki un sacentās basketbolā un volejbolā. Pēc gada izveidoja Latviešu sporta pārvaldi Lielbritānijā (LSPL), ko līdz 1957. gadam vadīja Ansis Mauriņš. LSPL 1950. gadā jau apvienoja 712 sportistus. Daudzi latviešu vieglatlēti ar panākumiem piedalījās Anglijas sporta klubu sacīkstēs, piemēram Antons Puksts, Otto Feldmanis, Zigfrīds Nikāzis, Voldemārs Priede, Fricis Laudobelis, Alfrēds Rozentāls, Jānis Gercs. Pirmās Anglijas latviešu meistarsacīkstes vieglatlētikā notika 1948. gada 3. oktobrī Londonā, kur startēja 56 dalībnieki.

     
   

50. gadu sākumā daudzi latviešu sportisti izceļoja uz Kanādu vai ASV, tomēr palikušie turpināja aktīvi nodarboties ar sportu. Aktīvākās sporta kopas darbojās DVF nodaļu paspārnē. 60. gados DVF pārņēma latviešu sporta dzīves vadību un Anglijas latviešu meistarsacīkstes vieglatlētikā notika DVF meistarsacīkšu ietvaros. Galvenās disciplīnas – skrējieni dažādās distancēs, tāllēkšana, augstlēkšana, šķēpa, diska un vesera mešana, lodes grūšana. Sacensības galvenokārt notika Koventrijas Mūsmājās, vēlāk arī Straumēnos.

Ilgus gadus populārākais sporta veids Anglijas latviešu vidū bija basketbols. 1948. gada Londonas meistarsacīkstēs latvieši piedalījās ar 2 komandām. 1949. gadā Londonas latviešu sporta kluba basketbolisti izcīnīja tiesības spēlēt Anglijas kausa Londonas apgabala finālā un kļuva par uzvarētāju. 1950./51. gada sezonā zem Anglijas karoga braucošo kuģu jūrnieki ziedoja līdzekļus ceļojošā Dzintarjūras kausa iegādei labākajai latviešu basketbola komandai. Pirmo reizi šo kausu ieguva Londonas latviešu sporta kluba basketbola komanda. Nozīmīgas bija Wetherby kausa izcīņas sacensības. Šo kausu bija dāvājusi 1948. gadā bija dāvājusi Parkgeitas nometnes sportistu saime Viesturs. Turnīri notika deviņas reizes, jo trešo reizi kausu ieguva DVF basketbolisti un, saskaņā ar noteikumiem, kauss palika viņu īpašumā. Pamazām apsīka basketbola komandu darbība, jo vecie spēlētāji beidza savas sporta gaitas. Vēl 1971. gadā vienīgā komanda, kas piedalījās sacensībās, bija Londonas latviešu sporta kluba komanda, bet tās komandā pārsvarā jau spēlēja citttautieši.

       
     
     
 

Kādu laiku populārs bija arī futbols. 1949. gadā noorganizēja pirmās meistarsacīkstes, bet uz otrajām meistarsacīkstēm ieradās vairs tikai 2 komandas. Komandu izjukšanu veicināja nometņu likvidācija.

Arī volejbols bija viens no populārākajiem sporta veidiem. Trimdas sākuma gados komandu skaits bija pāris desmiti un regulāri notika meistarsacīkstes. 1965. gadā gan bija vairs tikai 6 komandas, bet 1976. gadā tikai Koventrijas komanda spēlēja un bija reģistrēta pie Anglijas volejbola savienības.

Lielu vietu Lielbritānijas latviešu sporta dzīvē ieņēma šacha spēle. Jau ar 1949. gadu regulāri sāka rīkot meistarsacīkstes, individuālas, ātrspēles un komandu spēles. Rosīgākie šacha spēles centri izveidojās Bradfordā, Birminghamā, Koventrijā un Donkasterā. Izcilākie latviešu šachisti bija A. Āboliņš no Mansfīldas, A. Augsburgs no Līdsas, J. Turks, A. Abuls un A. Mazītis no Londonas u.c. Agri, jau kopš 13 gadu vecuma panākumus šacha spēlē sāka gūt Andris Abakuks, Londonas skolnieku sacensībās 54 konkurentu vidū izcīnot 2. vietu.

60. gados par tradīciju kļuva DVF rīkotās šaušanas meistarsacīkstes divreiz gadā, kas pulcēja lielu dalībnieku skaitu. Donkasteras tuvumā bija pieejama ērta Tamsko (Thumscoe) šautuve. Notika individuālās un komandu sacensības ar mazkalibra šauteni vai pistoli dažādās klasēs un vecuma grupās, kā vīriešiem, tā sievietēm. Vairums dalībnieku nāca no Donkasteras, Dārbijas, Česterfīldas, Lesteras. Sacensības šaušanā notika līdz 90. gadu beigām.

Īpašu popularitāti ieguva galda teniss. Ar to aizrāvās jaunatne, un Anglijas latviešu meistarsacīkstes notika katru gadu. Šī spēle bija populāra arī angļu klubos un skolās. Iemīļota nodarbe bija šautriņu mešana.

Anglijā latviešu sportisti bija vieni no pirmajiem, kas sāka nodarboties ar novusa spēli, tomēr pirmās oficiālās sacensības sākās ar 1964. gadu DVF sporta svētkos Mansfīldā. Latviešu mājā Almelijā, Lesterā, Mansfīldā un Notinghamā šai spēlei bija daudz piekritēju, un tur izveidojās spēcīgas komandas. Pēc 1985. gadā notikušajām I Globālajām latviešu meistarsacīkstēm ar šo sportu sāka nodarboties arī dāmas.

Aktīvākās DVF nodaļu sporta kopas vai sekcijas bija Lesterā, Česterfīldā, Donkasterā, Bradfordā, Straumēnos (kopš 1976. g), Hadersfīldā, Notinghamā, Mansfīldā. DVF Mansfīldas nodaļa 1962. gada aprīlī pirmo reizi sarīkoja sporta svētkus, kuros piedalījās arī citu nodaļu sportisti. Kopš tā laika šie svētki tika rīkoti regulāri līdz pat 90. gadu vidum. Galvenās disciplīnas – galda teniss, šautriņas, novuss. Kopš 1962. gada tika rīkotas Daugavas Vanagu dienas, kur līdztekus kultūras programmai bija arī sports. Sportisti spēlēja volejbolu, šachu, galda tenisu, novusu, meta šautriņas. Dažos gados notika arī sacensības vieglatlētikā. Vēlākajos gados notika arī sacensības makšķerēšanā līdz pat 2003. gadam.

Īpaši jāpiemin soļotājs Kārlis Āboliņš. Viņš četras reizes (1964., 1966., 1968., 1970.) uzvarējis Anglijas meistarsacīkstēs 100 jūdžu soļojumā Lestera – Skegnesa. 1970. gadā 24 stundu soļojumā Francijā uzrādīja labāko laiku – 205 km160 m. 1991. gada rudenī 65 gadu vecumā 3 dienu soļojumā Rīga – Sigulda – Cēsis – Valmiera savā vecuma grupā Kārlis Āboliņš izcīnīja 1. vietu.

“Bangas” sporta kopa

Enderbijas E. V. W. hostelī 28. novembrī 1948. gadā sanāca Lesteras un apkārtnes sportisti, lai dibinātu sporta kopu pie LBL (Latviešu biedrība Lielbritānijā) nodaļas.

Sapulcē piedalās 16 dalībnieki. Pagaidu valdē – Zimbahs Gunārs, Kleins Teodors, Lāma Jānis. Izvēlas nosaukumu sporta kopa “Banga” ar sekcijām futbolā, volejbolā sievietēm, galda teniss, peldēšana.

5.12.48. konstruēšanas sēdē “Bangas” vadību uzņemas T. Kleins, dalībnieku skaits 21. Izkārto pirmās spēles futbolā un galda tenisā. Pirmās sacīkstes futbolā 16.1.49. latviešu meistarsacīkstēs. Pirmās sacīkstes basketbolā 27.1.49. pret Lesteres koledžu, zaudējot 22:25. Janvārī iepērk 1 volejbola bumbu, galda tenisa tīklu, 10 futbola kreklus, 11 pārus zeķu.

19.3.49. “Bangas” vadību uzņemas E. Antiņš. šajā laikā arī sāk darboties tautas deju ansamblis, ko vada A. Kreimanis.

1949. g. “Bangai” jau ir pašai savs orķestris, ko dibina Antiņš ar N. Kaudroviču, kurš spēlē “Bangas” ballēs un sarīkojumos. Arī šaha sekcija uzsāk spēles pilsētas līgā. Sekmīga ir sieviešu volejbola komanda, kā arī galda tenisā E. Sēdole un K. Valkere.

Volejbolā 17.8.49. Birdinburijā sieviešu vienība guva 2. vietu.

17.8.49. Kenokas hostelī “Imantas un Bangas” sastādīta basketbola vienība 1. vietā.

Uz 1.1.50. “Bangā” 39 biedri.

50. gadu sākumā E. Antiņš un T. Kleins iestājas Lesteras airēšanas klubā. “Bangas” sporta klubs piedalās visās latviešu meistarsacīkstēs, izņemot futbolu. Sekcija beidz pastāvēt 7.3.50.

28.1.50. par rīkotā sarīkojuma naudas atlikumu nopērk tautas deju kopai vīriešu tautas tērpus. Daži deju kopas dalībnieki izstājas no “Bangas”, dibinot pašu savu kopu 15.9.50. un paturot “Bangas” tautas tērpus, sākas nepatīkams ķīviņš.

30.9.50. J. Cīrulis tiek iesaistīts Lesteras pilsētas komandā Anglijas meistarsacīkstēs basketbolā.

50. g. decembrī “Bangas” basketbolisti Anglijas meistarsacīkstēs tiek līdz sava apgabala finālam. Finālā zaudē amerikāņu “Later Day Saints” komandai ar 24:42. Vispār “Bangas” basketbolisti 50. g. spēlēs pret amerikāņu un Vidusanglijas komandām lielākoties guva uzvaras. “Banga” arī piedalījās izkārtot Dziesmu dienas Lesterā.

2., 3. decembrī 50. g. Anglijas meistarsacīkstēs galda tenisā E. Sēdola vienspēlē, jauktā un dubultspēlē ieguva otrās vietas.

Uz 1.1.51. “Bangai” 49 biedri.

14.1.51. nodibina airēšanas sekciju ar T. Kleinu kā vadītāju, trenētāju.

51. g. aprīlī latviešu meistarsacīkstēs galda tenisā E. Sēdolai un K. Valkerei 2. vieta.

51. g. maijā “Bangai” dibinās novusa sekcija.

22., 23.6.51. Volejbolā latviešu meistarsacīkstēs sieviešu komandai 2. vieta. Kā arī 30. jūnijā meistarsacīkstēs Berlijā 1. vieta un apgabala sacīkstēs Koventrijā 2. vieta 22., 23.8.51.

16.6.51. “Bangas” airētāji četriniekā, startējot Lesteras angļu klubā “Stratford on Avon”, uzvar “Stratford on Avon” un Vorčesteras (Worcester) koledžu, bet zaudē Kolčesteras (Colchester) koledžai.

Piedalās arī:

14.7.51. Derbijas regatē uzvar Derwen R. C.

21.7.51. Laughboro regatē uzvar Britannia R. Unt.

18.8.51. Kettering regatē uzvar Britannia R. Unt.

8., 9.12.51. Latviešu meistarsacīkstēs galda tenisā K. Valkerei 2. vieta, E. Sēdolai 3. vieta, dubultspēlē Valkere–Sēdola 1. vieta.

26.12.51. Z. Akots un E. Raibacis ar diviem angļiem četriniekā Nottinghamas klubu. Lesteras apgabala sacīkstēs “Banga” galda tenisistes A. Kiršteins, E. Sēdola, K. Valkere ierindojas 4. vietā, izspēlējot 1. kārtu.

51. gadā arī basketbolisti gūst labas sekmes Vidusanglijā.

51. g. beigās no “Bangas” Lesteras airētāju klubā 6 airētāji. Rīkoti arī sarīkojumi un pabalstīta latviešu skola ar naudu.

52. gada sākumā E. Raibacis un Z. Akots četriniekā airē jau augstākā klasē. Dibinās arī jauns četrinieks iesācēju klasē – U. Lūsis, A. Lūsis, T. Grundulis, T. Kleins, arī E. Antiņš.

52. g. martā sieviešu galda tenisistes Lesteras un apgabala meistarsacīkstēs gūst 3. vietu. 15 uzvaras, 2 zaudētas, 1 neizšķirta.

Sēdola tiek ieskaitīta Lesteras pilsētas komandā.

Laikā no 1.6.–16.8.52. g. Akots un Raibacis regatēs gūst 1. vietas. Tiek ieskaitīti senioru klasē.

13.9.52. Lesteras regatē divniekā Akots–Raibacis iegūst 1. vietu.

5.7.52. Volejbolā vīriešiem apgabala meistarsacīkstēs 2. vieta.

29.11.52. “Bangas” vadībā Purmalis.

52. g. Arī šachisti un basketbolisti sekmīgi piedalās Lesteras pilsētas un apgabala sacīkstēs. Sakarā ar izceļošanu sarūk biedru skaits no 70 uz 40.

52. g. airēšanas sezonā Anglijas regatēs Akots, Raibacis četriniekā gūst 5 pirmās vietas. Arī sāk piedalīties vieglatlētikas sacīkstēs.

26.6.53. Poļu sporta klubs “Pogon” rīko neoficiālās Anglijas volejbola meistarsacīkstes Birminghamā. Piedalās poļu komanda, amerikāņi un “Banga”. “Banga” uzvar. Ar to sākas “Bangas” uzvaras gājiens volejbolā līdz 1976. gadam, uzvarot angļu, indiešu, igauņu, amerikāņu, poļu rīkotās sacīkstēs, arī Beļģijas komandu, kā arī visās latviešu sacīkstēs. 16 reizes latv. un volejbolā.

Komandas pamatsastāvs no 51.–76. g. – Balodis, Purmalis, Laudobelis, Irbīts, Lutkēvics, Bērziņš, šmits.

1.8.53. Bradfordā 1. reizi volejbolā uzvar latviešu meistarsacīkstēs. Vidusanglijas meistarsacīkstēs vieglatlētikā Laudobelim diskā 1. vieta, lodē 1. vieta. Latviešu meistarsacīkstēs lodē 1. vieta. Labākais latviešu sportists 53. gadā. Z. Akots Lesteras airēšanas klubā plūc laurus. Arī šahā, galda tenisā, basketbolā gūst labas sekmes.

1954. g. Z. Akots ar angli airēšanā divniekā iegūst 10 pirmās vietas Anglijas regatēs. Sieviešu galda tenisistes Lesteršīras meistarsacīkstēs 3. vietā. Volejbolā vīriešu komanda gūst kausu poļu rīkotās sacīkstēs (Ģen. Andersa kausa izcīņa), kā arī daudzās citās sacīkstēs. Laudobelim Vidusanglijas meistarsacīkstēs diskā 1. vieta. Arī vieglatlētikā “Bangai” latviešu sacīkstēs ļoti labi sasniegumi.

54. gada beigās airē vairs tikai Antiņš, Purmalis, Kleins.

55. g. volejbolā, vieglatlētikā daudzas uzvaras. Laudobelim Vidusanglijas meistarsacīkstēs diskā 1. vieta, lodē 2. vieta. Vienīgais pārstāv Lesteršīru Anglijas meistarsacīkstēs vairākās disciplīnās. Pēc starptautiskas punktu tabulas 6. vieta.

55. gada beigās “Banga” mistiskā kārtā kā patstāvīga kopa beidz pastāvēt, bet DVF Lesteras nodaļas protokolos parādās ka piederoša pie nodaļas.

56. g. Volejā uzvaras latviešu sacīkstēs, kā arī pret angļu, poļu, igauņu vienībām. Pēdējo airēšanas kausu Purmalis Līdsā gūst pret norvēģu studentu četrinieku, ar to airēšanas sekcija beidz pastāvēt. Vieglatlētikā latviešu rīkotās sacensībās atkal uzvaras. Anglijas apgabala sacīkstēs Laudobelim diskā 1. vieta, lodē 1. vieta. šachs, novuss, šautriņas.

57. g. Volejbolā, vieglatlētikā uzvaras.

58. g. Volejbolā, vieglatlētikā uzvaras. Lesteršīras meistarsacīkstēs Laudobelim diskā 1. vieta, J. šmitam diskā 3. vieta, šķēpā 3. vieta.

59. g. Lesteršīras meistarsacīkstēs šmitam šķēpā 2. vieta.

76. g. Landobelim 1. reizi “British Veterans” sacīkstēs (50–59. g. v.) diskā 1. vieta, lodē 2. vieta.

78. g. Laudobelim “British Veterans” diskā 2. vieta, veserī 1. vieta.

79. g. Laudobelim “British Veteran” diskā 2. vieta, veserī 2. vieta.

80. g. Laudobelim “British Veteran” diskā 3. vieta, veserī 3. vieta.

81. g. Laudobelim “British Veteran” diskā 2. vieta, veserī 1. vieta, šķēpā 1. vieta, lodē 2. vieta.

83. g. 1. “British Veteran” meistarsacīkstes telpās lodē 2. vieta, augstlēkšanā 3. vieta.

86. g. “British Veteran” meistarsacīkstes telpās diskā 2. vieta, lodē 2. vieta, šķēpā 2. vieta.

šmitam 81. g. sporta komandas “Orkan” komandā A-Anglijas meistarsacīkšu 2. līgā 1. vieta. 82. g. sporta komandas “Orkan” komandā A-Anglijas meistarsacīkšu 2. līgā 1. vieta.

Lesteras pilsētas 85. g. 1. vieta, 87. g. 1. vieta.

88. gada 5. jūnijā Vidusanglijas veterānu sacensībās vieglatlētikā J. šmits gūst 1. vietu, E. Laudobelis 2. vietu. šmits lodē gūst 1. vietu, diskā 1. vietu, šķēpā 1. vietu, veserī 1. vietu. Laudobelis lodē gūst 2. vietu, diskā 2. vietu, šķēpā 2. vietu, veserī 2. vietu.


Vairāk informācijas pie E. Antēna par laiku no 48.–60. gadam vieglatlētikā, basketbolā, novusā, volejbolā. No 60. g. līdz 88. gadam pie A. Freimaņa.


17.11.88.

Purmalis

Ceru, ka kaut kas no šīs informācijas Jums noderēs.