Avoti

Izstādē eksponēti dokumenti, kas glabājas šādos Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva fondos:

LNA Latvijas Valsts arhīva 1971. fonds: "Trimdas latviešu organizāciju dokumenti".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2176. fonds: "Šilde Ādolfs (1907–1990), jurists, vēsturnieks, (Vācija)/privātarhīvs ".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2552. fonds: "Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2232. fonds: "Kalniņš Kārlis (1902–1967), diplomāts, Eslingenas bēgļu nometnes vecākais (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2123. fonds: "Latviešu studiju centra arhīvs (Kalamazū, ASV)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2335. fonds: "Latviešu tautas kopības Vācijā arhīvs ("Minsteres arhīvs")".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2250. fonds: "Trimdas latviešu dokumenti".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2322. fonds: "Bērziņš Alfrēds Jānis (1920–2011), sabiedriskais darbinieks, Daugavas Vanagu organizācijas ģenerālsekretārs, (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2552. fonds: "Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2806. fonds: "Liepiņš Roberts (1890–1978), diplomāts (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 1319., 1323., 5335., 5340. fondi

Vilhelma Hittorfa ģimnāzija Minsterē (Vācija), 2009. LWL-Vestfāles Mediju centrs, 2009