Kinohronika

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā nozīmīgu Latvijas Nacionālā arhīva fonda daļu veido trimdas latviešu radītie audiovizuālie dokumenti. Trimdas dokumentu fondi arhīvā ir ienākuši pēdējo 25 gadu laikā. Nozīmīgāko trimdas organizāciju un privātpersonu kolekciju un fondu vidū arhīvā ir kino un sabiedriskās darbinieces Zanes Jekstes-Freivaldes (ASV) fonds (fondā atrodas Amerikas Latviešu apvienības, producenta Alberts Jekstes veidotā dokumentālā filma "Latvijas 50 gadi", filmas darba materiāli, montāžas atlikumi), Latviešu Tautas kopības Vācijā fonds (kino dokumentālista Valfrīda. Lēmaņa Vācijā uzņemtās dokumentālās filmas par latviešu dzīvi trimdas zemēs, reklāmas filmas, filmu darba materiāli (1930–1970)), žurnālista un kinodarbinieka Ilgara Lindes (Zviedrija) uzkrātie kinodokumenti, Toronto Latviešu biedrības dokumentu fonds u. c.

Dokumentālā filma "Kas mēs esam un ko mēs spējam?" (Who they are and what they can do?), kuras fragmenti ir iekļauti izstādē. Filma tapusi 1947. gadā Vācijā pārvietoto personu (DP – Displaced Persons) nometnē Blombergā. Filma režisors Vilis Lapenieks. Kā vēlāk rakstīja filmas producents A. Jekste: "Filmas uzdevums ir parādīt pasaulei, kas faktiski latvieši ir un kādas ir viņu darba spējas, lai izklīdinātu maldīgo uzskatu, ka esam netīra, slinka ļaužu masa, kura sēž bezdarbībā un gaida, lai viņus uztur".

Dokumentālā filma "Baltiešu pārvietotās personas" (1944–1949. gads, operators Aleksanders Kruka (Aleksandrs Krūka)) arhīvā ir nonākusi 2000. gadā. Filmas autors – grafiķis, mākslas analītiķis Aleksanders Kruka (1898–1988) Pirmā pasaules kara laikā bijis Imantas pulka karavīrs. Pēc Otrā pasaules kara Ņujorkā, ASV nodarbojies ar baltu tautu senvēstures pētīšanu un mākslas principu analīzi. A. Kruka, ar Otrā pasaules kara laikā iegūto rokas kameru, uzņemtā filma vizuāli izteiksmīgi parāda latviešu dzīvi pārvietoto personu nometnēs.

Izstādē ievietotie kinožurnāli "Ostland Woche" tapuši studijā "Ostland Film", kas no 1942. gada nodarbojās ar kinožurnālu materiālu sagatavošanu un montēšanu. Kinožurnāli "Ostland Woche" iznāca no 1942. gada jūnijam līdz 1944. gada septembrim.

Nr. 1319
Fragments. Kinožurnāls "Ostland Woche" Nr.115., 1944.gads. Rīgas osta. Ceļā uz Vāciju.
Autors nav zināms.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr. 1319.
Fragments. Kinožurnāls "Ostland Woche" Nr.115., 1944.gads. Rīgas osta. Ceļā uz Vāciju.
Autors nav zināms.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr. 1319.
Nr. 1323
Fragments. Kinožurnāls "Ostland Woche" Nr.118., 1944.gads. "Tautas palīdzības" Rīgas nodaļa sniedz palīdzību bēgļiem. 09.09.1944.
Autors nav zināms.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr. 1323.
Fragments. Kinožurnāls "Ostland Woche" Nr.118., 1944.gads. "Tautas palīdzības" Rīgas nodaļa sniedz palīdzību bēgļiem. 09.09.1944.
Autors nav zināms.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr. 1323.
Nr. 5340
Fragments. Dokumentālā filma "Baltiešu pārvietotās personas", 1944-1949.gads,
Operators Aleksandrs Kruka.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5340., Aleksandra Krukas dokumentu krājums.
Fragments. Dokumentālā filma "Baltiešu pārvietotās personas", 1944-1949.gads,
Operators Aleksandrs Kruka.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5340., Aleksandra Krukas dokumentu krājums.
Nr. 5340
Fragments. Dokumentālā filma "Baltiešu pārvietotās personas", 1944-1949.gads,
Operators Aleksandrs Kruka.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5340., Aleksandra Krukas dokumentu krājums.
Fragments. Dokumentālā filma "Baltiešu pārvietotās personas", 1944-1949.gads,
Operators Aleksandrs Kruka.
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5340., Aleksandra Krukas dokumentu krājums.
Nr. 5340
Fragments. Dokumentālā filma „Kas mēs esam un ko mēs spējam” (Who they are and what they can do?), 1947.gads.
Autors Vilis Lapenieks
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5335 žurnālista un kinodarbinieka Ilgara Lindes (Zviedrija) dokumentu krājums.
Fragments. Dokumentālā filma „Kas mēs esam un ko mēs spējam” (Who they are and what they can do?), 1947.gads.
Autors Vilis Lapenieks
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5335 žurnālista un kinodarbinieka Ilgara Lindes (Zviedrija) dokumentu krājums.
Nr. 5340
Fragments. Dokumentālā filma „Kas mēs esam un ko mēs spējam” (Who they are and what they can do?), 1947.gads.
Autors Vilis Lapenieks
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5335 žurnālista un kinodarbinieka Ilgara Lindes (Zviedrija) dokumentu krājums.
Fragments. Dokumentālā filma „Kas mēs esam un ko mēs spējam” (Who they are and what they can do?), 1947.gads.
Autors Vilis Lapenieks
LNA LVKFFDA arhīvs, Nr.5335 žurnālista un kinodarbinieka Ilgara Lindes (Zviedrija) dokumentu krājums.
Nr. 5340
Dokumentālā filma “Geto bez žoga. Pazaudēt Dzimteni - jaunu Dzimteni atrast?”.
Autori: Heinrich Anschlag, Winfried Greber, Uwe Maciey, Antonette Tornsdorf, Heinz-Jürgen Trütken-Kirsch.
Vilhelma Hittorfa ģimnāzija Minsterē (Vācija), 2009.
LWL-Vestfāles Mediju centrs, 2009
Dokumentālā filma “Geto bez žoga. Pazaudēt Dzimteni - jaunu Dzimteni atrast?”.
Autori: Heinrich Anschlag, Winfried Greber, Uwe Maciey, Antonette Tornsdorf, Heinz-Jürgen Trütken-Kirsch.
Vilhelma Hittorfa ģimnāzija Minsterē (Vācija), 2009.
LWL-Vestfāles Mediju centrs, 2009