Jaunatnes organizācijas

Bēgļu nometņu laikā atjaunojās okupācijas periodā pārtrauktā Latvijas skautu un gaidu darbība. Pavisam Vācijā darbojās apmēram 100 skautu un 100 gaidu vienību attiecīgi ar

4000 un 3000 dalībniekiem. Skautu un gaidu pārvalde tika iedalīta Ziemeļvācijas un Dienvidvācijas jendās.

Otra rosīga jaunatnes organizācija bēgļu nometņu laikā bija Jaunekļu kristīgā savienība un Jauno sieviešu kristīgā savienība, vairāk pazīstamas ar savu nosaukumu saīsinājumiem angļu valodā YMCA un YWCA. Vācijā izveidojās ap 70 YMCA un YWCA pulciņu, atbilstoši okupācijas zonu robežām organizācijas pārvalde bija iedalīta Ziemeļvācijas un Dienvidvācijas apgabalos.

Latviešu skautu priekšnieka vietnieka V. Klētnieka pateicības vēstule. 1947. gada 23. janvāris.
LVA, 2232. f.
Skauti paceļ karogu Altgarges nometnē. 1946. gads.
LVA, 2350. f., 46v. apr., 4. l., 8. lp.
Skauti un gaidas Altgarges nometnē. 1946. gads. R. Āboliņa foto.
LVA, 2350. f., 46v. apr., 3. l., 8. lp.
Gaidas Altgarges nometnē. 1946. gads. R. Āboliņa foto.
LVA, 2350. f., 46v. apr., 3. l., 6. lp.
Heidelbergas Latviešu studentu biedrības ziņojums. 1947. gada 8. marts.
LVA, 1971. f., 1. apr., 7. l., 5. lp.
Latviešu skautu un gaidu apliecība. 1949. gada 1. februāris.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 6. l., 32., 33. lp.