Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Viena no nozīmīgākajām latviešu organizācijām, kas darīja visu iespējamo, lai palīdzētu trūkumā un grūtībās nonākušajiem latviešiem Vācijā tūlīt pēc kara bija 1918. gadā dibinātais Latvijas Sarkanais Krusts (LSK).

Lai spētu pilnīgāk organizēt palīdzības sniegšanu bez dzimtenes palikušajiem bēgļiem, Latvijas Sarkanā Krusta darbība tika atjaunota Vācijā.

1945. gada pavasarī tika noorganizētas divas LSK pārvaldes. Pārvaldi Lībekā, ( britu okupācijas zonā ) vadīja Dr.med. Nikolajs Vētra, bet pārvaldi Heidenheimā (amerikāņu un franču okupācijas zonā ) - Roberts Liepiņš. 1945. gada rudenī LSK pārvalde amerikāņu un franču okupācijas zonā pārcēlās no Heidenheimas uz Eslingeni. Mazliet vēlāk Detmoldā izveidoja LSK Galveno valdi, ko vadīja LSK vicepriekšsēdētājs Spricis Paegle (LSK priekšsēdētājs prof. Kārlis Barons palika Latvijā ). Tādējādi tika panākta vienota LSK darbība Vācijā. LSK Lībekā, britu okupācijas zonā, tāpat kā citas nacionālas organizācijas, tika aizliegts, tā līdzekļi iesaldēti un 1946. gadā tas pārtrauca savu darbību. Reģionos sāka darboties LSK pilnvarotie un vietējie pārstāvji, kas uzturēja sakarus ar nometņu pārstāvjiem.

Pēc LSK darbības atjaunošanas, tas uzsāka gūstā kritušo latviešu karavīru apzināšanu un cīņu par viņu atbrīvošanu, ierīkoja Informācijas biroju ar kartotēku, ko bēgļi izmantoja pazudušo ģimenes locekļu meklēšanā. LSK Aizgādības pārvaldes pārziņā nonāca bēgļu aprūpe, palīdzības sniegšana bijušajiem latviešu karavīriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, neredzīgo apzināšana, bērnu - bāreņu aprūpe. LSK palīdzēja arī dokumentu sagatavošanā izceļot gribētājiem.

Latvijas Sarkanā krusta pilnvara Arvedam Švābem. 1945. gada 23. jūlijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 274. l., 14. lp.
Uzaicinājums piedalīties Latvijas Sarkanā krusta valdes sēdē. 1945. gada 15. oktobris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 20. l., 206. lp.
Latviešu apvienības Zviedrijā vēstule Latvijas Sarkanajam krustam Beļģijā. 1946. gada 12. februāris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 206. l., 73., 73. o.p. lp.
Karagūstekņa pastkarte. 1947. gads.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 20. l., 93., 93. o.p. lp.