Latviešu Nacionālā Komiteja Bavārijā

Vācijā nokļuvušo Latvijas bēgļu demokrātiskās pašorganizēšanās rezultātā 1945. gada 17. jūnijā Minhenē izveidojās Latvijas Nacionālā komiteja Bavārijā. Šo organizāciju vadīja prof. Arveds Švābe.

Latvijas Nacionālā komiteja Bavārijā uzskatīja sevi par reģionālu nepolitisku organizāciju, kuras uzdevums – sadarbībā ar Sarkano Krustu un vietējām latviešu komitejām apzināt un aprūpēt Latvijas bēgļus Dienvidvācijā un Austrijā, pārstāvēt viņu intereses ASV reģionālajās militārajās struktūrās Bavārijā.