Skrīnings

Tā kā saskaņā ar UNRRA norādījumiem no bēgļu nometnēm un aprūpes bija izslēdzami kara noziedznieki, kolaboranti un nodevēji, 1946. gada 11. februārī UNRRA galvenā valde Vācijā aicināja sabiedroto militārās iestādes sākt nometnēs pārbaudes (skrīningus) ar nolūku izraidīt no nometnēm šo kategoriju bēgļus. Plašā apjomā pārbaudes sākās 1946. gada vasarā. Pārbaudes dažkārt notika visai subjektīvi, izraidot no bēgļu nometnēm cilvēkus formālu iemeslu dēļ. Sakarā ar skriningiem nepilni 10% latviešu bēgļu zaudēja UNRRA statusu, kas sagādāja morālas un fiziskas ciešanas daudzām bēgļu ģimenēm. Taču neīstenojās PSRS iestāžu cerības saistībā ar skrīningiem panākt masveida latviešu repatriāciju.

Lauingenas nometnes komandanta lūgums Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvim R. Liepiņam par palīdzību no nometnes izslēgtajiem karavīriem. 1946. gada 17. jūlijs.
LVA, 2806. f.
Latvijas ev.-lut. baznīcas arhibīskapam T. Grīnbergam adresēts lūgums par pārbaudēm (skrīningu). 1946. gada 9. septembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 77. l., 3.,4. lp.
Rīkojums par DP statusa zaudējušo personu izslēgšanu no nometnes. 1946. gada 17. decembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 77. l., 55. lp.
Latvijas ev.-lut. baznīcas arhibīskapa T. Grīnberga vēstule par pārbaudēm (skrīningu). 1946. gada 22. decembris.
LVA, 2232. f.
Latviešu Centrālās komitejas ziņojums par pārbaudēm (skrīningu). 1947. gada 12. janvāris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 78. l., 11. lp.
Štutgartes latviešu pārstāvja vēstule Latvijas Sarkanajam krustam. 1947. gada 29. marts.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 20. l., 76., 76. o.p. lp.
Baltijas Centrālās padomes pārstāvja A. Trapāna ziņojums par pārbaudēm (skrīningu). 1948. gada 17. septembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 59. l., 27. lp.

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika